The Airily Transpirating Rector - Gotta Lotta Netty.

Gallring av träd

Det finns ett företag som håller på med gallring i Stockholm. Det är väldigt intressant det måste jag säga. När det gäller träd så funkar det som så att man tar ner vissa träd för att andra träd ska kunna växa och man kan få mer virke. Det är en väldigt smart metod det här måste jag säga. Man gör så här för att man inte ska ta slut på en hel skog utan man låter ett träd växa igen medan man tar vissa träd. Det är så jag har uppfattat det i alla fall.